Raoul Boesten (1973) zong van jongs af aan in koren. Zijn eerste (studenten)koortje begon hij  tijdens zijn studie voor vrijeschoolleerkracht. Na het behalen van zijn diploma, gaf hij muzieklessen en koorzang aan de hogere groepen in het basisonderwijs. Daar richtte hij een ouderkoor op en begon hij een vocaal ensemble ‘Het Octet’, waarin hij dirigeerde en zong als tenor. Langzaam ontstond de wens om een groter koor te dirigeren. Na een project met zestien zangers werd dat in 2005 Kamerkoor Kwintessens. Dit koor zingt voornamelijk uitdagende hedendaagse muziek. In 2015 richtte Raoul zijn tweede koor in Den Haag op Kamerkoor Lux.

Tussendoor behaalde Raoul in 2010 zijn diploma ‘docent muziek’ aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Directielessen ontving hij van Jos Vermunt. Naast zijn werkzaamheden als dirigent werkt Raoul nu als docent voor de Vrije School Pabo bij Hogeschool Leiden.

Om zich nog verder te kunnen ontwikkelen, richtte hij in februari 2011 Kwintessens Produkties op. Hij verzorgt workshops op festivals, trainingen voor leerkrachten of docententeams en hij organiseert bedrijfsuitjes (Sing Along op de werkvloer). Ook organiseert hij projecten en workshops voor zangers.

Meer informatie over de activiteiten van Raoul? Kijk dan op: www.kwintessensprodukties.nl