yoik 6

Iberian Night

in het project “Iberian Night” staat de ontmoeting centraal. Kamerkoor YOIK heeft de afgelopen tijd geen project kunnen organiseren vanwege de corona pandemie en de zangers kijken dan ook reikhalzend uit naar de mogelijkheid om weer te gaan zingen. YOIK heeft in alle voorgaande programma’s aansluiting gezocht bij de culturele achtergrond van de muziek die gezongen werd. Vaak waren de liederen kenmerkend voor de cultuur waaruit ze ontstaan waren. Via studie van de taal en verdieping in de culturele achtergrond probeerden we telkens een zo authentiek mogelijke uitvoering te geven van de muziek op ons programma, die vaak maar weinig wordt uitgevoerd in Nederland.

Van Iberian Night is een prachtige videoregistratie gemaakt. Geniet hier, of op Youtube na van dit wonderlijke concert.

Iberian Night – Deel 1

Iberian Night – Deel 2

De Concerten

In Iberian Night richten we ons op de muziek die ontstaan is in de tijd tussen 711 en 1492, toen in Zuid Spanje Islamieten, Joden en Christenen met elkaar een samenleving vormden. De Sefardisch Joodse muziek die daaruit ontstaan is heeft allerlei invloeden vanuit de Arabische wereld, maar ook bijvoorbeeld vanuit de Balkan. Naast Sefardische liederen zingen we Hebreeuws en Arabisch repertoire en een aantal stukken die gecomponeerd werden aan het hof van Ferdinand en Isabella, die in 1492 in Spanje regeerden. Ons programma zal voor een groot deel a capella zijn, maar ook voor een deel begeleid worden door musici van het Marmoucha Orchestra op authentieke instrumenten uit die tijd zoals de oud, qanun, darbuka en ney.

Kick-Off – gesprekken over de thematiek en het nu

Voorafgaand aan het eerste concert op 18 juni organiseren we een bijzonder kick-off evenement. Daarin wordt met vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen een brug geslagen tussen de muziek en thema’s uit onze tijd. Na een gezamenlijke maaltijd kan er genoten worden van het concert, dat door deze achtergrondinformatie een diepere laag zal krijgen. Kaarten voor de kick-off en het concert zijn apart verkrijgbaar.

We leven in een bijzondere tijd en ondanks dat allerlei culturen in Nederland vertegenwoordigd zijn, lukt het ons toch maar met mate om écht met elkaar in verbinding te komen. Vandaar dat wij het thema ontmoeting graag breder willen trekken, door in dit project de ontmoeting aan te gaan met verschillende culturen, religies en gemeenschappen. De Sefardische muziek leent zich daar enorm goed voor. Deze Joodse muziek ontstond in een hoogtij van de Spaanse cultuur en laat zien welke schoonheid, rijkdom en wijsheid kan ontstaan als verschillende culturen elkaar in respect en wederzijdse bevruchting kunnen ontmoeten. Tussen 711 en 1492 leefden Moslims, Joden en Christenen in respectievelijke vrede met elkaar op het Iberische schiereiland. Sefardische muziek vertoont dan ook zowel vanuit haar thematiek als vanuit haar muzikale kenmerken elementen uit alle drie deze wereldgodsdiensten. 

In dit project willen we deze muziek zo authentiek mogelijk ten gehore brengen. Daarin willen we de samenwerking aangaan met vertegenwoordigers uit de Joodse, Islamitische en Christelijke gemeenschap. We willen daarbij een dialoog laten ontstaan tussen deze gemeenschappen en hen te betrekken bij ons programma en ons concert. Daarnaast willen we authentieke instrumenten als de darbuka, qanun, oud en blaasinstrumenten als de ney en de duduk inzetten. Daarbij nodigen we instrumentalisten uit die wat betreft herkomst aansluiten bij de culturele achtergrond van ons programma.

“Zingen is de spiegel naar de ziel, de poort naar religie, het pad naar jezelf.”

Raoul Boesten